Gıda Denetim

İLK KEZ İTHAL EDİLECEK OLAN HAYVANSAL GIDA VE KEDİ KÖPEK MAMALARI İÇİN İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGE/BİLGİLER

1.

Etiket ve Ambalaj Örneği: Müracaat anında, ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

2.

Üretici firmanın üretim izin belgeleri: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orjinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

3.

Üretici firmanın kayıt ve onay belgesi: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orjinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

4.

Mikrobiyolojik analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken mikrobiyolojik analiz raporu aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

a)

Analiz, son 6 ay içinde bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış olmalıdır.

b)

Analiz parametreleri AB ve TC mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır.

c)

Mikrobiyolojik analiz raporu TAZE SU ÜRÜNLERİ için gerekli değildir.

5.

Ağır metal analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken bu rapor aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

a)

Ağır metal analiz raporu, Daire tarafından farklı bir ürün için talep edilmediği taktirde sadece su ürünleri için gereklidir.

b)

Ağır metal analizi, son 6 ay içinde bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır.

c)

Ağır metal analiz parametreleri AB mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır.

6.

Resmi Veteriner Sağlık sertifikası: Bu belgede ürünün, OIE listesindeki hastalıklardan ari bölgelerdeki hayvanlardan elde edildiği belirtilmelidir ve orjinali müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

7.

İşlenmiş ürün belgesi: İşlenmiş ürünler için üretici firma tarafından düzenlenir ve ürüne uygulanan işlemlerin üretim teknolojisini belirtir. Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken bu belgede, özellikle uygulanan ısıl işlemin sıcaklık derecesi ve süresi belirtilmelidir.

8.

İlk kez ithal edilecek hayvansal gıda ve kedi-köpek mamaları için müracaat/inceleme formu: Veteriner Dairesi’nden temin edilecek olan bu belge eksiksiz olarak doldurularak müracaat anında Daire’ye sunulmalıdır.

9.

Veteriner Dairesi tarafından talep edilmesi durumunda diğer belge, bilgi veya numuneler de teslim edilmelidir. 

     Not: Tüm belgeler ile etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır.